top of page

Dicle Üniversitesi Öztüketim Amacıyla Güneş Enerjisi Santrali Kuracak

Dicle Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Enerji Hedefleri

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Sur’daki binalarının çatısı ile kendine ait araziye toplam 12 bin 900 kilovat gücünde öztüketim amaçlı GES kurduracak.

 

Dicle Üniversitesi; Diyarbakır ili Sur ilçesindeki 7567 ada, 32 numaralı parseldeki binasının çatısına 800kWe ve otopark alanının çatısına 2.200kWe gücünde çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) ile kendisine ait arsaya 9.900kWe gücünde arazi tipi GES kurdurmak ve 15 yıl boyunca işlettirmek üzere açık teklif usulüyle ihale yapacak.

İhale 15 Şubat 2024 günü saat 14.00’te Dicle Üniversitesi, Senato Odasında yapılacak. İhaleyi kazanacak olan istekli, gereken bütün izinleri alacak ve toplam alanı 1814.084,59m2 ve toplam kurulu gücü 12.900kW olan tesisleri işletmeye hazır hale getirmekle yükümlü olacak.

İhaleyi kazanan istekli, tesis kurulum süresi dâhil olmak üzere ilk 5 yıl için KDV hariç en az %12; ikinci 5 yıl için KDV hariç en az %18 ve üçüncü 5 yıl için KDV hariç en az %25 olmak üzere Üniversiteye pay verecek. İhalede arttırmalar bu oranlar üzerinden ayrı ayrı yapılacak. En avantajlı teklifin belirlenmesinde, bu üç oranın toplamının en yüksek olanı esas alınacak.

Üstlenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren yıllık 1.015.000 lira arazi kullanım bedeli de ödeyecek ve bu bedel her yıl, yurt içi TÜFE oranında arttırılacak. Üstlenici ayrıca, Üniversitenin belirleyeceği yerlerde; kendi payına düşen karın ‰5’i oranında enerji verimliliği yatırımı yapmayı da taahhüt edecek.

Tesis kurulacak alanlar, yüzölçümleri, tesis tipleri ve tesislerin kurulu güçleri aşağıdaki gibi bildirildi.


  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası: 5.529,62m2 / Çatı GES / 300kW

  • Öğrenci Yaşam Merkezi: 7.224m2 / Çatı GES / 500kW

  • Açık Spor Kompleksi Otoparkı: 6.876,35m2 / Çatı GES / 800kW

  • Kongre Merkezi Otoparkı: 11.618,34m2 / Çatı GES / 1.400kW

  • Enerji Merkezi yanı: 149.836,28m2 / Arazi GES / 9.900kW.


Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi

İhale şartnamesi Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şubesi Müdürlüğünden, bankaya yatırılması gereken 5.000 lira karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şubesi Müdürlüğüne teslim edilmesi veya bildirilen saatte ulaşmış olacak şekilde postayla gönderilmesi gerekiyor.Comentarios


bottom of page