top of page

Türkiye'nin İlk Yüzen Güneş Enerji Santrali Artık Enerji Üretiyor

Yumaklı: Güneş Enerjisiyle Çiftçilere Destek: Yüzer ve Karasal GES'ler Sulama Masraflarını Azaltacak


Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye'nin ilk yüzen güneş enerji santralinin Keban Baraj Gölü üzerine kurulduğunu gözlemlemek için bir inceleme gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Ülkemizin ilk yüzen güneş enerji santrali Keban Barajı rezervuarında kuruldu ve test üretimine başladı." açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Keban Barajı rezervuarında tamamladığı Türkiye’nin ilk yüzen güneş enerji santralinin (GES) test üretimine başladı.Bakan İbrahim Yumaklı, Keban Barajı göl yüzeyinde yaklaşık 1 megawatt kurulu güce sahip yüzer GES’in tarımsal sulamada kullanılacağını belirterek, Türkiye’nin yüzer GES potansiyeli bakımından avantajlı bir konumda olduğunu vurguladı. Elazığ'da yer alan yüzer GES alanını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, baraj rezervuarları üzerine kurulan yüzer GES'lerin, büyük ve temiz bir enerji potansiyelinin yanı sıra önemli ölçüde su tasarrufu sağladığına vurgu yaptı.Baraj ve göletlerin rezervuar yüzey alanlarını fotovoltaik panellerle kaplayarak oluşturulan yüzer GES'lerin, hem temiz ve yenilenebilir elektrik enerjisi ürettiğini hem de buharlaşmadan kaynaklanan su kayıplarını azalttığını vurgulayan Yumaklı, küresel ısınmanın etkilerinin arttığı bir dönemde bu önemin daha da büyük olduğunu belirtti.Bakan Yumaklı, bu sistemlerin karasal GES'lere kıyasla %10 daha verimli çalıştığını ifade ederek, yüzer GES'lerin sayesinde kullanılmayan rezervuar yüzey alanlarının ekonomiye kazandırıldığını dile getirdi.


İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

Büyük ve temiz bir potansiyelin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuzova Yüzer GES AR-GE Projesi kapsamında, Keban Barajı göl yüzeyinde yaklaşık 1 MW kurulu güce sahip "Yüzer GES"in kurulumunun tamamlandığını duyuran Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tesisimizin test üretimine başlamasıyla çok önemli bir adım attık.


Tesisimiz, üretilen enerjinin tarımsal üretimde kullanılması ve Ar-Ge faaliyetlerini içermesi bakımından ülkemizin ilk yüzer GES projesi olarak öne çıkıyor. Kuzova Yüzer GES, dört blok halinde kuruldu ve 6 dönümlük bir alanda 1840 adet güneş panelinden oluşuyor. 78 milyon TL'ye mal olan Kuzova Yüzer GES, DSİ tarafından hayata geçirilen Kuzova Pompaj Sulamasının enerji ihtiyacını da karşılayacak. Su kaynağı Keban Baraj gölü olan Kuzova Pompaj Sulamasından 7 adet köy faydalanmakta olup toplamda 4 bin 783 hektar arazi sulanmaktadır."


Bakan Yumaklı, Keban Barajı rezervuarında uygulanan pilot yüzer GES projesinde, tesis kurulumu öncesi ve sonrasında su kalitesi ile sucul yaşamdaki değişimlerin takip edilmesi amacıyla bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu kapsamda, Ekim 2023, Kasım 2023, Aralık 2023 ve Ocak 2024 aylarında 5 farklı noktadan ve 3 farklı derinlikten numune alımlarının yapıldığını aktaran Yumaklı, su kalitesi izleme çalışmalarının Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görevli akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Karasal GES de tamamlandı. Bakan Yumaklı, 4 bin 783 hektarlık alana hizmet veren Kuzova Pompaj Sulaması'nın enerji ihtiyacını karşılamak üzere DSİ tarafından bir adet karasal GES tesisinin tamamlandığını belirtti. "2 MW kurulu güce sahip olan tesis, çiftçilerimizin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak tasarlandı. Tesiste toplamda 5 bin 28 adet güneş paneli bulunmaktadır." şeklinde değerlendirmede bulundu.Yumaklı, 1 MW kurulu güce sahip yüzer GES ve 2 MW kurulu güce sahip karasal GES'in, Kuzova Pompaj Sulaması'nın enerji ihtiyacının yarısını karşılayacağını belirterek, böylece çiftçilerin masraflarının %40 oranında azalacağını vurguladı. Ayrıca, Yumaklı, Kuzova Pompaj Sulaması'nın enerji ihtiyacını karşılamak üzere başka bir yüzer GES projesinin de 2024 yılı yatırım programında yer aldığını duyurdu.
Comments


bottom of page