top of page

İstanbul Havalimanı Güneş Enerjisiyle Çalışacak İlk Havalimanı Olacak

İGA İstanbul Havalimanı, Enerji İhtiyacını Eskişehir'deki Güneş Enerjisi Santralinden Karşılayarak Sektörde Bir İlki Gerçekleştirecek!

İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., Eskişehir'de yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda başlatılan 199,32 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu projenin bir parçası olarak 439 bin panelden oluşan bir kurulum gerçekleştirilecek. Yıllık 340 milyon kWh enerji üretim hedefiyle, İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. Projenin uygulanmasına yıl sonunda geçilmesi planlanıyor ve bu kapsamda 212 milyon euro yatırım yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, "odağımız dünya, hedefimiz gelecek" ilkesiyle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamanın en önemli hedefleri arasında olduğunu belirtti.


2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu taahhüdü çerçevesinde projeyi geliştirdiklerini vurgulayan Bilgen, "Bu Güneş Enerjisi Santralinin kurulumuyla önleyeceğimiz 105 bin 996 ton karbondioksit sera gazı emisyonuyla, küresel ısınma ve dünya genelindeki iklim değişikliklerinin önemli ve endişe verici etkilerini azaltmayı hedefliyoruz" dedi. Projenin sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, aynı zamanda temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Bilgen, temiz enerji, ekonomik kalkınma ve toplumsal refah odaklı projeler geliştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedeflerini benimsediklerini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nın karbon emisyonlarını belirlenen hedeflere göre azaltma çabalarına odaklandıklarını belirten Bilgen, karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi stratejilere önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca, atıklardan kaynaklanan emisyonların azaltılması ve araç filolarının elektrikli araçlara dönüşümü gibi somut adımlar attıklarını dile getirdi. Bu çabalar sonucunda enerji tüketimlerinin azaldığını, su ve atık yönetiminde de iyileştirmeler sağladıklarını belirtti. Atık suların arıtılması ve geri kazanılmasının yanı sıra atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü için çalışmalar yapıldığını da ekledi.


Güneş enerjisi alanındaki bu dev projeyi, İGA Havalimanı'nın sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.


Comments


bottom of page