top of page

Güneş Pillerinde Şeffaflıkla Yüzde 21,68 Oranında Verim Elde Edildi

KIER Enerji Araştırma Enstitüsü, Yarı Şeffaf Perovskit Güneş Pillerinde Yenilikçi İlerlemeler Kaydetti

Güneş Pili
Güneş Pili

KORE Enerji Araştırma Enstitüsü'nün Fotovoltaik Araştırma Departmanı, KIER Enerji Yapay Zeka ve Hesaplamalı Bilim Laboratuvarı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, yarı şeffaf perovskit güneş pillerinde metal oksit tabakasının bozulma sorununu başarıyla çözerek dünya çapında bir ilerleme elde etti. Bu gelişme, pencere binalarında kullanım ve tandem güneş pilleri geliştirme konusunda umut verici bir potansiyel sunuyor.


Yarı şeffaf güneş pilleri, yüzde 21,68 gibi rekor bir verimle dünya genelinde şeffaf elektrot kullanan perovskit güneş pilleri arasında en verimli hale getirildi. Ayrıca, 240 saatlik çalışma sonucunda, başlangıç verimliliklerinin yüzde 99'un üzerinde korunmasıyla olağanüstü bir dayanıklılık sergilediler. Araştırmacılar, yarı şeffaf perovskit güneş pillerinin üretimi sırasında ortaya çıkan azaltılmış yük taşıma özelliklerinin ve stabilitenin nedenlerini belirlemek için elektro-optik analiz ve atom düzeyinde hesaplama biliminden faydalandı. Bu analizler sonucunda, delik taşıma katmanına eklenen lityum iyonlarının, metal oksit tampon katmanına yayıldığını ve nihayetinde metal oksit tampon katmanının elektronik yapısını değiştirdiğini keşfettiler, bu da sorunun çözümüne katkı sağladı.


Lityum iyonlarını stabilize lityum okside (LixOy) dönüştürmek için optimize edilmiş oksidasyon süreci, lityum iyonlarının difüzyonunu azaltarak cihazın stabilitesini artırdı. Bu keşif, basit bir reaksiyonun yan ürünü olan lityum oksidin, verimlilik ve stabiliteyi önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Geliştirilen süreç, tüm şeffaf elektrotlu perovskit güneş pilleri arasında en yüksek yüzde 21,68 gibi etkileyici bir verime sahip yarı şeffaf perovskit güneş pilleriyle sonuçlandı. Ayrıca, yapılan araştırma, karanlık depolama koşullarında 400 saatten fazla ve sürekli aydınlatılan çalışma koşullarında 240 saatten fazla bir süre boyunca başlangıç verimliliğinin yüzde 99'un üzerinde muhafaza edildiğini ortaya koyarak olağanüstü verimlilik ve kararlılık sergiledi.


Araştırmanın lideri, Fotovoltaik Araştırma Departmanı'ndan Dr. Ahn SeJin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu çalışma, organik bir bileşik ile benzersiz bir metal oksit tampon tabakasının arayüzünde meydana gelen bozunma sürecini inceleyerek yarı şeffaf perovskit güneş pilleri alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Geliştirdiğimiz çözüm, kolayca uygulanabilir olmasıyla birlikte gelecekteki kullanım için büyük bir potansiyele sahiptir.''Comments


bottom of page