top of page

Güneş Enerjisiyle Kurutmanın Çakıldak Fındığının Besin Değerine Etkisi

Güncelleme tarihi: 16 Şub

Fındık, dünya genelinde 996,196 hektarlık bir alanda yetiştirilen ve özellikle Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yoğun olarak üretilen bir kuruyemiştir. Fındık hasadı Ağustos ile Ekim arasında gerçekleşir ve güneş enerjisiyle kurutma işlemi hasattan sonra başlar. Ancak yağışlı hava koşulları ve uzun süren kuruma süreci, fındık kalitesini olumsuz etkileyebilir.


Fındık, sağlığa faydalı antioksidan özelliklere sahiptir ve doğru koşullarda hasat ve kuruma işlemi yapıldığında bu özellikleri korur. Geleneksel kurutma yöntemlerinin yanı sıra, güneş panelleri, kızılötesi, mikrodalga, ısı pompası ve LED gibi yeni teknolojilerle çalışan kurutma sistemleri giderek popüler hale gelmektedir.


Fındıkların diğer meyvelere göre daha zor kurutulduğu ve saklandığı göz önüne alındığında, çevre dostu ve enerji verimli kurutma sistemlerine olan ihtiyaç artmıştır. Bu tür sistemlerin tasarımı ve güneş enerjisi kullanımı, fındık üretiminde kaliteyi koruma ve enerji maliyetlerini azaltma açısından önemlidir.


Sistemde kullanılan güneş kolektörleri
Sistemde kullanılan güneş kolektörleri

Bu çalışma, güneş enerjisini kullanan farklı hızlardaki hava akışının 'Çakıldak' fındık kurutma üzerindeki etkisini araştırdı ve şu sonuçlara ulaşıldı:

1. Ön kurutma sonunda kabuk kaybının (yaklaşık %52) fındık kaybından (yaklaşık %15) daha fazla olduğu görüldü.

2. Isıtılmamış hızlandırılmış hava ile kurutma süreci uzun sürse de fındıkların bozulmadan kurumasını sağladı.

3. Ön kurutma aşamasında, beklenildiği gibi en kısa kurutma süreci 5.0 m/s hava hızında elde edildi.

4. Güneş enerjisi ile kurutma işleminde hava hızı arttıkça kuruma süresi de kısaldı.

5. Fındığın kurutulması için 3.0 m/s hava hızında en iyi sonuçlar serbest yağ asidi ve peroksit değerleri açısından elde edildi. Ancak aynı hava hızının uygulanması, toplam fenolik madde miktarı, radikal temizleme aktivitesi (DPPH) ve FRAP değerleri açısından en iyi sonuçları verdi.

Fındıkların kurutulmasında enerji maliyeti olmayan, çevre dostu hava kullanan ve gıda özelliklerini koruyan güneş enerjisinin kullanılması önerilmektedir.


Mithat AKGÜN1*, Mehmet AKGÜN2

  1. Ordu Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu-Türkiye

  2. Giresun Üniversitesi, Fındık İhtisas Koordinatörlüğü, Giresun-TürkiyeComments


bottom of page