top of page

Güneş Enerjisi Sektöründe İnovasyonun Rolü ve Önemi Konulu Panel

Güncelleme tarihi: 16 Şub

7 Kasım'da Sustainable Solar Europe etkinliğinin ikinci edisyonunda, Genç Proje Sorumlusu Hanna Dittmar, Avrupa'da sürdürülebilir güneş teknolojilerinin şekillenmesindeki inovasyonun rolünü tartışan bilgilendirici bir paneli yönetti.

RESiLEX, TRUST-PV, PHOTORAMA, CIRCUSOL ve ICARUS projelerinden temsilciler, döngüsel ekonomi konularına odaklandı. Tartışılan konular arasında silikon geri dönüşümü, güneş bileşenlerinin güvenilirliğinin artırılması ve döngüsel endüstri modelleri bulunuyordu. Panel özellikle AB'nin Avrupa güneş endüstrisinde sürdürülebilirlik ve verimliliği artıran yenilikçi teknolojilerin itici güç olma rolüne vurgu yaptı.


Sustainable Solar Europe panelinden fotoğraf
Sustainable Solar Europe panelinden fotoğraf

"İnovasyon yeni bir şey yaratma sanatıdır. Bütün bir sistemi küresel ölçekte yeniden düşünmemiz gerekiyor" diyerek panele başlayan PHOTORAMA temsilcisi Claire Agraffeil. 2021'de başlatılan proje, şu anda güneş enerjisi için geri dönüşüm uygulamalarını ilerletmek için çalışıyor ve esas olarak yaşam döngüsü uygulamaları için döngüsel bir model deniyor.


Etkinlikte öne çıkan bir diğer önemli proje, RESiLEX projesiydi. AB tarafından finanse edilen proje, sekiz endüstri odaklı teknolojik ve ticari yenilikçi çözüm aracılığıyla Avrupa'nın kritik hammadde değer zincirinin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.


Silikon, çoğu yenilenebilir enerji uygulamasında kullanılan stratejik bir hammaddedir: değer zincirinin iyileştirilmesi AB'nin dayanıklılığı için çok önemlidir, çünkü bu malzeme pillerden güneş enerjisi ve ICT'ye kadar birçok kilit sektörde kullanılmaktadır ve son performansta ciddi bir kayıp veya maliyet artışı olmadan kolayca yeniden kullanılamaz. Şu anda güneş paneli üretiminde kullanılan AB kaynaklı silikonun oranı sadece %32 iken, Çin'den ithal edilen silikonun oranı %66'dır. Ömrünü tamamlamış silikon metali şu anda AB'de hiç geri dönüştürülmemektedir. RESiLEX projesi, güneş enerjisi malzemeleri için sorumlu kullanım ömrü sonu yönetiminin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.


Sustainable Solar Europe panelinden fotoğraf
Sustainable Solar Europe panelinden fotoğraf

Etkinlikte TRUST-PV projesi de sergilendi. SolarPower Europe, güneş enerjisi santrallerinin performansını ve güvenilirliğini arttırmayı amaçlayan ve Horizon Europe tarafından finanse edilen bu 4 yıllık projenin konsorsiyum üyesidir. Esasen proje, dağıtık ve şebeke ölçekli güneş enerjisi portföylerinde İşletme ve Bakım dostu ve şebeke dostu güneş PV bileşenlerinin ve çözümlerinin geliştirilmesini desteklemektedir.


Projenin 2024 yılında sona ermesiyle birlikte, Sustainable Solar Europe'daki panel tartışması kaydedilen ilerlemeyi yansıtmak için harika bir fırsat oldu. BayWa r.e. Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Uzmanı Daniela Ariolli, TRUST-PV projesini sunarken, "TRUST-PV projesinden çıkarılan en önemli derslerden biri, politikanın bu tür bir faaliyeti mümkün kılmada kilit bir rol oynadığı ve potansiyel olarak en büyük engellerden biri olabileceğidir" dedi.


TRUST-PV sonuçları, güneş enerjisi sistemlerinin güvenilirliğini artırmak ve ömrünü uzatmak için 'laboratuvardan fabrikaya' test edilmekte ve ölçeklendirilmektedir. Değer zinciri boyunca ve çeşitli paydaşlardan toplanan tüm veriler bir karar destek sistemi platformuna akacaktır.

Genel olarak panel, sürdürülebilir güneş enerjisi teknolojileri geliştirirken ortaya çıkan zorluklar ve fırsatlar ile güneş enerjisi endüstrisi için sürdürülebilir çözümlerin ilerletilmesinde işbirliğinin ve sektörler arası ortaklıkların rolü hakkında düşündürücü bir tartışma ortamı yarattı.Comments


bottom of page