top of page

Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü 2023-2027

Güncelleme tarihi: 16 Oca

Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü 2023-2027, 2023 yılında AB güneş enerjisi pazarı için güncellenmiş bir tahmin ve 2027 yılına kadar pazarın gelişimine ilişkin projeksiyonlar içermektedir.


SolarPower Europe 2023-2027 Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü raporunu yayınladı.
SolarPower Europe 2023-2027 Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü raporunu yayınladı.

Rapor şunları içermektedir:


- AB Üye Ülkelerindeki güneş enerjisi gelişmelerinin Ulusal Enerji ve İklim Planı (NECP) güneş enerjisi hedefleriyle karşılaştırmalı bir ilerleme incelemesi, Üye Ülkeler tarafından 2023'te sunulan taslak NECP hedeflerine ve 2030'a kadar bir görünüme özel referans.

- Değer zinciri boyunca farklı güneş enerjisi ürünleri için Avrupa Birliği genelinde güneş enerjisi üretim kapasitesinin güncellenmiş bir haritası

- AB'nin 14 GW ölçekli güneş enerjisi pazarına derinlemesine bir bakışRapora göre:


2023'te Avrupa'da güneş enerjisi sektörü rekor büyüme kaydetti. Avrupalı geliştiriciler, 55,9 GW güneş enerjisi kurarak geçen yılı bir zirve olarak değerlendirdi. Sektör, 2022'ye kıyasla %40 büyüme göstererek güçlü bir performans sergiledi. Avrupa Birliği'ndeki toplam güneş enerjisi kapasitesi 263 GW'a yükselerek %27'lik bir artış yaşadı. Almanya, 14,1 GW'lık kurulu gücüyle lider oldu, İspanya 8,2 GW ile ikinci sırada yer aldı ve İtalya 4,8 GW'lık kurulumla ilk üçe girdi. Ancak, sektör, şebeke gecikmeleri, izin engelleri ve tedarik zinciri fiyat krizi gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu raporda vurgulandı.
Comments


bottom of page