top of page

Fizikçilerin İleri Güneş Pili Tasarımında Hedef, Yüksek Verim

Yüksek Verim Hedefi: Tetrasen İle Yenilenen Güneş Pili Tasarımı


Paderborn Üniversitesi'ndeki fizikçiler, karmaşık bilgisayar simülasyonlarını kullanarak, güneş pilleri için daha verimli bir tasarım geliştirdi. Verimlilikteki artışta rol oynayan ince organik tabaka "tetrasen" adını taşıyor. Schmidt, bu tabakanın eklenmesiyle silikon güneş pillerinin verimini artırabileceğini belirtiyor. Tetrasen, kısa dalga ışığı absorbe eder ve yüksek enerjili elektronik uyarımlara dönüştürür. Bu uyarımlar, silikon güneş pillerine başarılı bir şekilde aktarılırsa, verimli bir şekilde elektriğe dönüştürülebilir ve toplam enerji verimliliğini artırabilir. Elde edilen sonuçlar, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.


Tetrasenin silikona uyarım transferi, Paderborn Üniversitesi'ndeki yüksek performanslı hesaplama merkezi Paderborn Paralel Hesaplama Merkezi'nde (PC2) karmaşık bilgisayar simülasyonlarıyla araştırılıyor. Sonuç olarak, Dr. Marvin Krenz ve Dr. Uwe Gerstmann liderliğindeki bilim insanları, tetrasen film ile güneş pili arasındaki arayüzdeki özel kusurların eksiton transferini önemli ölçüde hızlandırdı.


Schmidt açıklıyor: "Bu tür kusurlar, hidrojenin desorpsiyonu sırasında ortaya çıkıyor ve dalgalanan enerjiye sahip elektronik arayüz durumlarına yol açıyor. Bu dalgalanmalar, elektronik uyarımları tetrasenden silikona bir asansör gibi taşıyor." Güneş pillerindeki bu tür "kusurlar", enerji kayıplarıyla ilişkilidir, ancak fizikçi üçlüsünün elde ettiği sonuçlar daha da şaşırtıcı hale getiriyor. "Silikon-tetrasen arayüzünde, kusurlar hızlı enerji transferi için hayati öneme sahiptir. Bilgisayar simülasyonlarının sonuçları gerçekten etkileyici ve aynı zamanda yeni bir güneş pili türünün tasarımı için önemli ipuçları sunuyor" şeklinde konuşan Schmidt.Comments


bottom of page