top of page

Enerjinin Geleceği Güneş Enerjisi Ve Enerji Depolama Sistemlerinde

GENSED: Güneş Enerjisi ve Lisanssız Santrallerde Öneriler ve Düzenleme İstekleri

GENSED
GENSED

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini ve enerji depolama sistemlerinin geleceğini değerlendirdiği açıklamasında, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve enerji depolama sistemlerinin Türkiye için büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarla enerji üretiminde önemli adımlar atıldığını belirten Erkan, Güneş Enerji Santralleri'nin (GES) önünün daha da açılması gerektiğini ifade etti. Her geçen gün yatırım maliyetinin düşmesi ve verimliliğin artmasıyla birlikte GES ve enerji depolama sistemlerinin Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılama konusunda kritik bir rol oynayacağını belirtti. Erkan, Türkiye'nin GES kurulu gücünün 12 bin megavata ulaştığını hatırlatarak, bugün orta ve büyük ölçekli firmaların öz tüketim amaçlı GES kurulumu için çatılarının yetmediğini ve bu nedenle arazilerde 5.1.h kapsamında GES kurulumu yapmak istediklerini dile getirdi. Ancak, yeterli trafo bağlantı kapasitesi olmaması ve yüksek kredi faizlerinin en büyük sorunlar olduğunu vurguladı. Erkan, "GES kurulu gücünün hızlı bir şekilde artması için ihracat yapan tüm fabrikaların hazır olduğunu" belirtti. Ayrıca, enerji depolama için ayrılan 30 gigavatlık kapasite içinden gerçek yatırımcıları ortaya çıkararak, bu kapasitenin yarısını arazi GES'leri için kullanmanın gerekliliğine işaret etti. Bu sorunun çözülmesi durumunda farklı yerlerde yapılacak yatırımların o bölgeyi canlandıracağını, iş fırsatları doğuracağını ve fabrikaların karbon ayak izini azaltacağını, elektrik maliyetini de düşüreceğini belirtti.


Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurulumunun yeni fabrika ve apartmanlarda zorunlu hale getirilmesi gerektiğini" belirten Hakan Erkan, çatıların GES kurulumu için uygun açı ve mukavemette yapılmasının yanı sıra inşaatın metrekaresine göre belirlenen güçte GES kurulumunun zorunlu olması gerektiğini vurguladı. Eskiden yapılmış fabrika çatılarının GES kurulumuna uygun olmadığı için birçok işletmenin çatılarına GES kurulmadığını da dile getirdi.

Erkan ayrıca, lisanssız GES Santrallerinde 10 yılını dolduranların işletme süreçleriyle ilgili mevzuatlarda düzenlemelerin tam yapılmamış olmasının sıkıntılara yol açtığına dikkat çekti. Özellikle, lisanssız santrallere lisanslı olarak devam etmeleri durumunda EPDK'nın belirleyeceği bir bedel ödenmesi ve şebekeye satışta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndaki (YEKDEM) destek fiyatı ile Piyasa Takas Fiyatı (PTF) farkının YEKDEM'e katkı olarak ödenmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bu düzenlemenin PTF'nin aşağıya çekilmesi hedefiyle yapıldığını ifade eden Erkan, yatırımcıların gelirlerinde önemli düşüşler yaşayacağını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erkan, 10 yıl öncesinde yapılan lisanssız üretim santrallerinin yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yeni yeni amorti ettiği bir dönemde gelirlerinin düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, yeni düzenlemelerde yatırımcıların korunması gerektiğini ve mevcut düzenlemelerin revize edilmesi gerektiğini belirtti.Comments


bottom of page