top of page

Ember Raporu, Güneş Enerjisi Türkiye'de Rüzgarı Geride Bırakıyor

Güneş Enerjisi, Türkiye'de Rüzgarı Geride Bıraktı: Hibrit Santrallerin Etkisiyle Kapasite Yarışında Lider!

Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'deki hibrit güneş enerjisi santrallerinin analizini yaparak ülkenin enerji hedeflerine ışık tuttu. Geçen yıl sonunda, üretimde olan ve planlama aşamasındaki 240 hibrit santralin tamamı, Türkiye'nin güneş enerjisi portföyünde önemli bir konumda yer aldı. Mevcut durumda, hibrit santrallerdeki toplam 510 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini 12,2 gigavata taşıdı. Bu sayede, güneş enerjisi kapasitesi rüzgar enerjisini geride bırakarak Türkiye'nin enerji dönüşümünde liderliğe yükseldi.


Hibrit santrallerde rüzgar enerjisinin öncelik kazandığı bir dönemde, 14 rüzgar enerjisi santrali Türkiye'nin hibrit santral kapasitesinin yüzde 63'ünü oluşturuyor. Hidroelektrik, 80 megavatlık yardımcı kaynak güneş enerjisi santraliyle ikinci sırada yer alıyor ve bu kapasitenin tamamı, Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali'nde bulunuyor. Geriye kalan 110 megavatlık hibrit güneş kapasitesi ise farklı enerji kaynaklarına sahip santrallerde bulunuyor.


Türkiye'nin 80 gigavatlık yüzer güneş enerjisi santrali potansiyeline rağmen, henüz bu alanda herhangi bir tesis devreye alınmış değil. Barajlı santrallerde şebeke altyapısının bulunması ve uygun arazi gereksinimi olmaksızın rezervuar üzerine yüzer güneş enerjisi santrali kurulabilmesi, bu tesisler için önemli avantajlar sunuyor. Su yüzeyine yerleştirilen güneş panelleri, buharlaşmayı azaltarak depolanan suyu hidroelektrik üretimi için daha verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, suyun soğutucu etkisi, güneş panellerinin üretim verimliliğini artırıyor. Bu avantajlarla birlikte hibrit santralleri de göz önüne alan bir enerji stratejisi, Türkiye'nin 2035'e kadar olan 53 gigavat güneş enerjisi kapasitesi hedefine ulaşmasını kolaylaştırabilir. Türkiye'nin enerji geleceğinde su üzerinde parlayan güneşin rolü daha da belirgin hale geliyor.


Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, raporla ilgili değerlendirmesinde, hibrit santrallerin güneş enerjisi kapasitesinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, bu santrallerin resmi istatistiklerde yer alması artık kaçınılmaz. Ayrıca, devlete ait birçok barajlı hidroelektrik santrali, güneş enerjisi potansiyeli yüksek illerimizde bulunuyor. Sadece Atatürk Barajı'nın yüzde 3'lük bir alanına panel kurulması halinde bile 2 gigavatlık yüzer güneş enerjisi santrali potansiyeli ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali Türkiye'de kurulabilir. Özellikle devlete ait barajlı hidroelektrik santrallerinde büyük ölçekli yüzer güneş santrallerinin kurulabilmesi için, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları gibi ihalelerin düzenlenmesi gerekiyor." şeklinde ifade etti.Comments


bottom of page