top of page

Dünya Devi Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Projesi Başlıyor

Nautical SUNRISE Konsorsiyumu, Dünya Rekoru İçin Yüzen Güneş Enerjisi Tesisi İnşasına Başladı!

Yüzer Güneş Enerjisi
Yüzer Güneş Enerjisi

Horizon Europe programı kapsamında desteklenen 8,4 milyon Avroluk bir projenin Aralık 2023'te başlamış olup 6,8 milyon Avro fonla finanse edilmektedir. Bu proje, açık deniz yüzer güneş enerjisi (OFS) sistemleri ve bileşenleri üzerinde kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içermektedir. Hedeflenen sonuçlar, proje kapsamında yürütülen çalışmaların gelecekte OFS sistemlerinin bağımsız olarak kullanımını ve açık deniz rüzgar çiftliklerine entegrasyonunu mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, büyük ölçekli dağıtım ve ticarileştirme açısından önemli bir adım olacaktır.

Projenin odak noktası, Hollandalı yüzer güneş enerjisi şirketi SolarDuck'ın modüler çözümünü kullanarak 5 MW'lık bir açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemi tasarlamak, inşa etmek ve sergilemektir. Bu çabaların başarılı olması, sürdürülebilir enerji üretimi ve açık denizde güneş enerjisinin etkin bir şekilde kullanılması konusunda önemli bir kilometre taşı olabilir.


RWE'nin ciddi bir yatırım sağlamasıyla birlikte, açık deniz yüzer güneş enerjisi sisteminin kurulumu ve konuşlandırılması için önemli adımlar atılıyor. Planlar arasında, sistemin elektriksel olarak entegre edilmesi, sertifikalandırılması ve RWE'nin Hollanda'nın batı kıyısındaki OranjeWind (Hollandse Kust West VII) rüzgar çiftliğine entegrasyonu bulunmaktadır. Nautical SUNRISE konsorsiyumu, açık denizde konuşlandırmadan önce detaylı araştırmalar ve testler yürüterek açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemlerinin güvenilirliği, dayanıklılığı, elektriksel dengesi ve verimliliğini sağlamak amacıyla çaba harcayacaktır.


Proje, Hollanda Deniz Enerji Merkezi (DMEC), SolarDuck, RWE, Blunova (Carlo Maresca Grup şirketi), Bridon-Bekaert The Ropes Group, Deltares, Hasselt Üniversitesi (UHasselt), KU Leuven, Oxford PV, SINTEF Endüstri, SINTEF Okyanus, Katalonya Enerji Araştırma Enstitüsü (IREC-CERCA), INESC TEC ve WavEC Offshore Renewables gibi önemli konsorsiyum ortaklarının işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

DMEC CTO'su Simon Stark, "Nautical SUNRISE projesini Avrupa'da açık deniz güneş enerjisinin öncü girişimlerinden biri olarak koordine etmekten heyecan duyuyoruz," diyor. "Açık deniz güneş enerjisinin tasarımı ve çevresel etkileri konusundaki önemli bilgi eksikliklerini giderme şansına sahip olmakla kalmıyoruz. RWE ve OranjeWind konsorsiyumu ile birlikte, bunu ticari bir açık deniz rüzgar parkı ile tam uyum ve entegrasyon içinde yapabiliriz." Açık deniz güneş enerjisi sistemlerinin ticarileştirilmesinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve fırsatları teşvik etmek amacıyla detaylı bir ölçek büyütme stratejisinin oluşturulacağı ifade ediliyor.


Nautical SUNRISE projesi, OFS'nin çevresel etkilerini ve sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurarak, açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemlerinin çevresel ayak izini, döngüselliğini ve tam yaşam döngüsü sürdürülebilirliğini değerlendirecektir.

Bu değerlendirme, teknolojinin ekolojik etkilerinin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için, gösterici projenin ötesine geçerek birden fazla gigavat ölçekli ticari projeyi içerecek şekilde formüle edilecektir. SolarDuck'ın CTO'su Don Hoogendoor, "Bu destek, SolarDuck'ın ortaklarıyla birlikte tasarımın çevresel sınırlarını zorlamasına ve aynı zamanda tasarımın ekolojik ve güvenilirliğini derinlemesine anlamasına olanak tanıyor," diyor. Bu, projenin sadece ticari bir başarıya değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de odaklanan bir yaklaşım benimsemesini sağlayacak önemli bir adımdır.Comments


bottom of page