top of page

Canon, Baskıda Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Kullanımına Geçiyor

Sürdürülebilirlikte Öncü: Canon'un Net Sıfır CO2 Emisyonu Hedefleri ve Yenilenebilir Enerji Çalışmaları

Thang Long Fabrikasına Güneş Panelleri
Thang Long Fabrikasına Güneş Panelleri

Canon, Tokyo'dan yaptığı açıklamada, 23 mali yılında dört üretim tesisi tarafından kullanılan elektriğin tamamının, beş farklı lokasyonda üretilen baskı ürünleri için kullanıldığını belirtti. Bu lokasyonlar arasında Thang Long, Tien Son fabrikaları (Canon Suzhou Inc.), Ayutthaya Fabrikası (Canon Hi-Tech Thailand Ltd.) ve Canon Prachinburi Thailand Ltd. bulunmaktadır. Canon, bu tesislerde yenilenebilir enerji kullanımına tam geçiş yaptığını duyurdu.

Canon, baskı üretim tesislerinde enerjinin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlama hedefine odaklanıyor. Güneş panelleriyle bu hedefe yönelik adımlar atan şirket, Vietnam'daki Thang Long Fabrikası'nda tesis genelinde %18'lik bir enerji katkısı elde etti. Ayrıca, 2023 mali yılı itibariyle dört üretim tesisi arasındaki beş lokasyonda kullanılan elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiye dönüştüren bir yenilenebilir enerji sertifikası (REC) alarak çevresel sürdürülebilirliğini güvence altına aldı. Baskı ürünlerinin nihai montaj tesislerinde yenilenebilir enerji kullanım oranı, 2022'ye kıyasla %39,5'e yükselerek güneş enerjisiyi teşvik etme çabalarını yansıtıyor. Canon, 2024'te yeni güneş panelleri kurarak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırarak bu sürdürülebilirlik çabasını sürdürmeyi planlıyor.

Canon, sürdürülebilir enerjiyi etkin bir şekilde kullanma ve net sıfır CO2 emisyonu hedefine ulaşma konusundaki çabalarını sürdürecek. Şirket, 1988'den beri "kyosei" temelinde dünya ve doğal çevre ile uyumlu ilişkiler kurma misyonuyla çevre koruma önlemlerinin liderliğini üstlenmiştir. 2008'den bu yana ürün başına yaşam döngüsü CO2 emisyonlarında yıllık %3'lük bir iyileşme hedefleyen Canon, 2023'e kadar %44,4'lük kümülatif bir başarıya ulaşmıştır. Şirket, 2030'a kadar emisyonları 2008 seviyelerine göre %50 oranında azaltmayı ve 2050'ye kadar ürün yaşam döngülerinde net sıfır CO2 emisyonu elde etmeyi planlamaktadır. Yenilenebilir enerji kullanım oranı ise 2022'de yaklaşık %58,1 olarak gerçekleşmiştir.Comentários


bottom of page