top of page

2024'te Almanya Liderliğinde Güneş Enerjisi 50 TW'a Yükseliyor

Avrupa'da Yenilenebilir Enerji Devrimi: Güneş Enerjisinin Parıltısıyla Geleceğe Yolculuk

Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi

2024'te güneş enerjisi üretimi, teknolojik gelişmelerle yaklaşık 50 terawatt-saat (TWh) artacak. Bu artış, güneş enerjisinin etkin kullanımını yansıtıyor. Raporda, rüzgar enerjisi üretiminin 2024 yılında da artmasının beklendiği, ancak büyüme oranının, ilave kapasite kurulumları ve daha rüzgarlı bir yılın etkisiyle 2023 yılındaki gibi 50 TWh artış göstermeyeceği belirtiliyor. Raporda, 2023 yılında 60 gigavatlık rekor bir doğru akım (GWoc) güneş enerjisi kapasitesi artışına rağmen, Avrupa'daki güneş enerjisi üretiminin yüzde 20'lik sınırlı bir artış gösterdiği belirtiliyor. Avrupa, yenilenebilir enerji üretiminde yeni zirvelere ulaşırken, Almanya bu alanda öncü oldu. Rapora göre, 2023'te Almanya, özellikle çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin kurulumuyla 14 GW'ın üzerinde rekor bir büyüme kaydetti. Almanya'da konutlara yaklaşık 6,5 GWoc çatı üstü güneş enerjisi kuruldu ve bu da yaklaşık 1,3 milyon haneye enerji sağlıyor.


Ticari ve endüstriyel sektörlerde 3,5 GWoc daha kuruldu ve eklenen kapasitenin yüzde 70'ten fazlası, Almanya ve Avrupa'daki güneş enerjisi büyümesinde önemli bir rol oynayan çatı kurulumlarından geldi. Geçen yıl, Almanya'nın büyük bir elektrik ihracatçısı olmasından net bir ithalatçı konumuna geçmesi, nükleer enerji santrallerinin kapanması, güneş enerjisi üretiminin azalması ve diğer pazarlardan daha ucuz elektrik temin edilebilmesi sonucunda oldu. Bu durum, Almanya'nın Fransa ve Danimarka'dan yapılan ithalata giderek daha fazla bağımlı hale gelmesine neden oldu. Sonuç olarak, enerji güvenliğinin sağlanması ve ithalata bağımlılığın azaltılması için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Rystad Energy Yenilenebilir Enerji ve Enerji EMEA Araştırma Başkanı Vegard Wiik Vollset, "Avrupa elektrik talebi artışını tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılıyor. Bu durum, yenilenebilir enerjideki büyümenin talepteki artışı karşılamak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor ve bu da fosil yakıtların kullanımında bir düşüş gözlemlememize neden oluyor," diyor. Rystad Energy raporu, Avrupa'da rüzgar enerjisi üretiminin 2024 yılında 38 TWh artacağını belirterek rüzgar enerjisi üretimine odaklanıyor. Ayrıca, Avrupa'nın nükleer sektörünün de 2024 yılında 2022'ye kıyasla 20 TWh daha fazla üretmesinin beklendiğini ifade ediyor. Rapora göre, 2024 yılında fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azalmaya devam edeceği, ancak 2023'e kıyasla daha yavaş bir oranda gerçekleşeceği öngörülüyor. Avrupa genelindeki hafif elektrik talebi artışı nedeniyle, düşüşün 60 TWh olması bekleniyor.2023 yılında, Almanya gibi güçlü ülkelerin yanı sıra Çek Cumhuriyeti gibi daha küçük ülkeler de büyük ilerlemeler kaydetti. Almanya gibi ülkeler, yeni eklemelerle 14 GW'ı aşarken, Çek Cumhuriyeti gibi daha küçük ülkeler %236'lık bir artışla 970 MW'ın üzerinde bir rakam ekleyerek dikkat çekti. Bu, 2022'deki 289,1 MWp'den %236'lık bir artışla gelmiş olup güneş enerjisi tesislerinin sayısı 2022'den 2023'e kadar %145 artarak 49.000'den 82.799'a yükseldi.


SolarPower Europe tarafından hazırlanan bir rapora göre, Avrupa'daki yüzen güneş enerjisi pazarının 2031'e kadar 6 GW eşiğini aşması bekleniyor. Rapor, 2022'de küresel kümülatif güneş enerjisi kapasitesinin 5,7 GW'a ulaştığını belirtiyor ve teknolojisinde küresel ölçekte bir büyüme eğilimi olduğunu vurguluyor. Wood Mackenzie tarafından yapılan bir analize göre, Avrupa'nın esnek yenilenebilir enerjideki mevcut büyüme eğilimine ilişkin ortaya konan bulgular, Avrupa elektrik piyasasının karbon yoğunluğunun azalacağını göstermektedir. Rapora göre, emisyonsuz enerji tedariki 2030'a kadar %65'ten %85'e yükselecek ve enerjinin %67'si yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.


Avrupa'da, 4.2 GW'lık rekor bir yeni açık deniz rüzgar çiftliği faaliyete geçti. Avrupa'da rüzgar enerjisi teşvik eden önde gelen bir birlik olan WindEurope'a göre, bu rakam 2023'te önceki yıla göre %40 arttı. Yeni projeler Polonya, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İspanya'da duyuruldu. WindEurope yetkilisi, "2023, AB ve tüm Avrupa genelinde yeni açık deniz rüzgar kurulumları için en başarılı yıldı. Avrupa, 2023'te 4,2 GW açık deniz rüzgar santrali inşa etti. Bu rakam, 2022'ye kıyasla 1,7 GW daha fazla" şeklinde ifade etti.Comments


bottom of page