top of page

2024'te ABD'de Güneş Enerjisinin Elektrik Üretimindeki Önemli Rolü

Enerji Dönüşümünde Güneş Enerjisi: ABD'deki Yükselen Rolü ve Gelecek Beklentileri"


ABD'de fosil yakıtlar hala elektrik üretiminde hakim olsa da, güneş enerjisinin payı giderek artıyor. Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) raporuna göre, ABD genelindeki toplam elektrik üretiminde %3'lük bir artışın büyük kısmının güneş enerjisinden sağlanması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, 2024'te ABD'deki toplam elektrik üretim kapasitesinin %3, 2025'te ise %1 oranında artacağını tahmin ettiğini belirtti. EIA, bu büyümenin büyük kısmının yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş enerjisi tarafından sağlanacağını vurguladı.


Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi, 2023'te ABD'deki elektrik üretiminin yaklaşık %21'ini oluşturuyordu. EIA, bu rakamın 2025'e kadar %24'e yükselmesini bekliyor. Güneş enerjisinin bu dönüşümdeki en önemli itici güç olduğunu belirten EIA, 2024'te güneş enerjisinin, bir önceki yıla göre %41 daha fazla elektrik üreteceğini öngörüyor. Ayrıca, 2023'te eklenen 19 GW'lık güneş enerjisi kapasitesi ve bu yıl beklenen 37 GW'lık artışın, üretimde büyük bir sıçramaya yol açtığını ifade etti. 2025'te ise toplam güneş enerjisi üretiminin %25 daha artması bekleniyor.EIA Yöneticisi Joe DeCarolis, "2025 yılında, güneş enerjisi üretiminin tarihte ilk kez hidroelektrikten elde edilen katkıyı aşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.


ABD'de 2024 yılında elektrik üretiminin 114 milyar kWh artması (%3 büyüme) bekleniyor ve bu artışın %60'ı şebeke ölçekli güneş enerjisi tarafından sağlanacak. EIA, rüzgarın elektrik üretim artışının %19'unu, hidroelektriğin ise %13'ünü sağlayacağını belirtti. Güneş enerjisi, ABD'de doğal gaz tüketimini etkin bir şekilde azaltıyor. EIA'ya göre, 2024'te yenilenebilir kaynaklardan, özellikle güneş enerjisinden elde edilen daha fazla elektrik üretiminin, doğal gaz tüketiminin 2023 seviyelerinin ötesinde artmasını engellediğini" belirtti. Bu yıl elektrik üretiminde %3'lük bir büyüme öngörülmesine rağmen, EIA, "elektrik enerjisi sektöründeki doğal gaz tüketiminin, geçen yaz gerçekleşen en yüksek seviyelerle hemen hemen aynı olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Ancak ABD'nin karbonsuz bir ekonomiye doğru ilerlemesi için güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının önünde uzun bir yol var. EIA'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık %6'sı enerji için harcanıyor. Bugün ABD enerji kaynakları tarafından toplamda yaklaşık 5 milyar metrik ton karbondioksit salınıyor ve EIA, 2025 yılına kadar anlamlı bir emisyon azaltımı öngörmüyor.


Şu anda doğal gaz, enerji karışımının %42'sine katkıda bulunarak en büyük elektrik üretim kaynağıdır ve bu oranın 2025 yılına kadar nispeten sabit kalması bekleniyor. İkinci en yaygın üretim kaynağı 2023 yılında %17 ile kömürdür ve bu oranın 2025 yılında %14'e düşmesi bekleniyor. Rüzgar yaklaşık %11 oranında katkı sağlarken, güneş enerjisinin 2025 yılında toplam enerji karışımının %4'ünden yaklaşık %7'sine yükselmesi bekleniyor.Yorumlar


bottom of page